Adresy pomocy nocnej

Poniżej zamieszczemy adresy wraz placówek w których świadczona jest pomoc
wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy.
Pod adresem placówki zamieszczony jest uniwersalny numer do zgłoszeń.

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65

 • porada lekarska ambulatoryjna,
 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna
32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa – 32 255 61 62
(wew. 290 lub wew. 311)

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2

 • porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
 • wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
 • porady lekarskie udzielane telefonicznie
32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa – 32 255 61 62
(wew. 290 lub wew. 311)

Szpital Murcki Sp. z o.o.

ul. Sokołowskiego 2

 • porada lekarska ambulatoryjna,
 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna,
 • porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
 • wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
 • porady lekarskie udzielane telefonicznie
32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa – 32 255 61 62
(wew. 290 lub wew. 311)

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

ul. Ks. Markiefki 87

 • porada lekarska ambulatoryjna,
 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna
32 258 60 74;
opieka wyjazdowa – 32 255 61 62
(wew. 290 lub wew. 311)

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2

 • porada lekarska udzielana telefonicznie,
 • porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
 • wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
32 258 60 74;
opieka wyjazdowa – 32 255 61 62
(wew. 290 lub wew. 311)

American Heart of Poland SA – Szpital Polski im. św. Elżbiety

ul. Warszawska 52

 • porada lekarska ambulatoryjna,
 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna
32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa – 32 255 61 62
(wew. 290 lub wew. 311)